Behandlingen är en kombination av massage över muskler och tryckbehandling på triggerpunkter och där efter stretching. Det är en mer djupgående massagehehandling som riktar sig mot specifika problem som t.ex.

Överansträngning

Belastnings skador

Värkande muskler

Idrottsskador

45 min 550 kr

60 min 650 kr

Boka tid