Behandlingen är en kombination av massage över muskler och tryckbehandling på triggerpunkter och där efter stretching. Det är en mer djupgående massagehehandling som riktar sig mot specifika problem som t.ex.

Överansträngning

Belastnings skador

Värkande muskler

Idrottsskador

60 min 650 kr

90 min 900 kr

Boka tid