Behandlingen är en kombination av massage över muskler och tryckbehandling på triggerpunkter och där efter stretching. Det är en mer djupgående massagehedandling som riktar sig mot specifika problem som t.ex.

Överansträngning

Belastnings skador

Värkande muskler

Idrottsskador